BubbleCheck, S-drill, V-drill, OOA, 

 

BubbleChech - kontrola úniku bublin

Provádí se před zanořením - na hladině.
1. A: zanoří se tak, aby byla celá jeho výstroj pod vodou.
2. B: zanoří obličej tak aby mohl vizuálně zkontrolovat případný únik bublin z výstroje potápěče A
3. následně se vystřídají

V-drill (Valve drill) - nácvik uzavírání/otevírání ventilů

Provádí se na začátku ponoru v hloubce na které se potápěči dohodnou, obvykle cca ve třech metrech. Jeden potápěč provádí úkony, druhý jej sleduje, pak se vystřídají. Pozice potápěčů obličeji proti sobě, vždy se snaží udržet trim a hloubku.
1. zavřu ventil primární automatiky (pravá ruka)
2. jakmile primár přestane dávat "vzduch", přejdu na back-up
3. primár připnu na pravý D-kroužek
4. otevřu ventil primární automatiky
5. zavřu a otevřu můstek
6. zavřu ventil back-up automatiky (levá ruka)
7. jakmile back-up přestane dávat "vzduch", přejdu na primár (odepnu jej z D-kroužku)
8. otevřu ventil back-up automatiky

S-drill (Safety drill) - nácvik práce s dlouhou hadicí

Provádí se na začátku ponoru v hloubce na které se potápěči dohodnou, obvykle cca ve třech metrech. Pozice potápěčů obličeji proti sobě, vždy se snaží udržet trim a hloubku.
1. A: signál "nemám vzduch"
2. B: podá svůj primár (dlouhá hadice)
3. A: začne dýchat z poskytnutého primáru
4. B: přechází na back-up
5. A: vrací primár k B
6. B: upraví si dlouhou hadici zpět kolem krku a přechází na primár

OOA (Out Of Air) - bez vzduchu

Jedná se emergency (záchranou) situaci. Pozice potápěčů dle situace, vždy se snaží udržet trim a hloubku.
1. A: signál "nemám vzduch"
2. B: podá svůj primár (dlouhá hadice)
3. A: začne dýchat z poskytnutého primáru
4. B: přechází na back-up
5. A: připne si svůj primár na pravý D-kroužek
6. B: uvolní zbylou část hadice (z pod kanystru a zad)
7. A+B: společně upraví a patřičně chytí dlouhou hadici
8. B: signál "hold" (stop)
9. B: zkontroluje tlak "vzduchu" v lahvi(ch), předá informaci k A
10. B: uchopí A za levou paži tak, aby jej mohl vést a kontrolovat:
   - 2 potápěči - první plave A, šikmo, vlevo za nim plave B
   - 3 potápěči - první plave potápěč, který se řešení situace přímo neúčastnil, vpravo, šikmo za nim plave A, šikmo, vlevo za nim plave B
11. A+B: ukončení ponoru (kontrolovaný výstup na hladinu / přesun k východu)