Pojem jednotného potápěčského týmu je ústředním bodem filozofie DIR. Sjednocený tým působí ve shodě s cílem zachovat bezpečnost týmu a plnit cíle ponoru. Všechna zařízení týmu a jeho spotřebního materiálu (tj dýchající plyn, baterie) se konají společné a jsou určeny k zajištění bezpečnosti, pohodlí a potápěčských cílů týmu. [ Pochvalná zmínka potřebovala ] Kromě toho každý člen týmu by měli být obeznámeni s tím, co všichni ostatní členové týmu nesou. 
Potápěči obdobnou působností a přípravy jsou seskupeny dohromady, aby vytvořily tým, který poskytuje větší bezpečnost, než je to možné v případě, že ponořit se nezávisle na sobě. Tím, že udržuje podobnou vysokou úroveň péče a pozornosti mezi členy týmu, zkušenost potápění jako součást týmu může být prospěšný a uspokojující, než potápění bez podpory takového týmu

 

zpt zpt00